18%
تخفیف

کلاس زیست دهم

فصل اول زیست شناسی دهم جلسه ۱ ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

۴۷۰,۰۰۰ تومان

کلاس زیست یازدهم

فصل یکم (تنظیم عصبی) جلسه ۱ ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

۵۷۰,۰۰۰ تومان